Καλωσόρισμα

Το Γενικό Τμήμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, διοργανώνει στις εγκαταστάσεις του Συγκροτήματος Ευρίπου στα Ψαχνά Εύβοιας (πλησίον της Χαλκίδας) Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων».

Από την ίδρυση του Προγράμματος, τον Νοέμβριο του 2014, έως τον Ιανουάριο του 2019, την ευθύνη της διοργάνωσης και λειτουργίας του ΠΜΣ είχε το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (δείτε την ενημέρωση).

Το Πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 3003/τ. Β’/06-11-2014, ΦΕΚ 2730/τ. Β’/10-7-2018, ΦΕΚ 3215/τ. Β’/3-8-2020) και οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών  Σπουδών στην «Ευφυή Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων» – Master of Science (MSc) in Intelligent Management of Renewable Energy Systems.

kane_aitisi
Επαγγελματικές Προοπτικές

Οι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού Προγράμματος διαθέτουν  όλα τα απαραίτητα προσόντα για να διεκδικήσουν με αξιώσεις υπεύθυνες θέσεις ηλεκτρολόγου μηχανικού σε φορείς είτε του δημοσίου είτε του ιδιωτικού τομέα που ασχολούνται με σχεδίαση και ανάπτυξη συστημάτων παραγωγής και διανομής ενέργειας αλλά και συστημάτων διαχείρισης ενέργειας μέσα σε κτήρια.

Σκοπός

Το Πρόγραμμα προσφέρει εξειδίκευση σε σύγχρονες και καινοτόμες τεχνολογίες που καλύπτουν όλες τις διαδικασίες διαχείρισης ενεργειακών συστημάτων.

Υποψήφιοι

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Η/Υ, Μηχανικών Αυτοματισμού, Μηχανικών Παραγωγής, και άλλων συναφών ειδικοτήτων. Η χρονική του διάρκεια είναι τρία (3) εξάμηνα πλήρους φοίτησης ή έξι (6) εξάμηνα μερικής φοίτησης.

Τελευταία Νέα