Πληροφορίες επικοινωνίας

Τα μέλη του Γενικού Τμήματος, τα οποία συγκροτούν την Συντονιστική Επιτροπή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος και με τα οποία μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν είναι:

Διεθυντής Προγράμματος

Λάμπρος Σαράκης
Αναπληρωτής Kαθηγητής
Email: lsarakis@uoa.gr
Τηλ. +30 22280 99641

Αναπληρώτρια Διευθύντρια Προγράμματος

Αφροδίτη Κτενά
Καθηγήτρια
Email: apktena@uoa.gr
Τηλ. +30 22280 99606

Μέλος Συντονιστικής Επιτροπής

Σταμάτης Βολιώτης
Καθηγητής
Email: svoliotis@uoa.gr
Τηλ. +30 22280 99603

Μέλος Συντονιστικής Επιτροπής

Θεόδωρος Ζαχαριάδης
Καθηγητής
Εmail: zahariad@uoa.gr
Τηλ. +30 22280 99550

Μέλος Συντονιστικής Επιτροπής

Χρήστος Μανασής
Καθηγητής
Email: cmana@uoa.gr
Τηλ. +30 22280 99652

Μέλος Συντονιστικής Επιτροπής

Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος
Καθηγητής
Email: konspap@uoa.gr
Τηλ. +30 22280 99596

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διεύθυνση: Ψαχνά Εύβοιας, 34400

Τηλέφωνο: (+30) 22280 99641, 99528

Email: mes@core.uoa.gr