Πληροφορίες επικοινωνίας

Τα μέλη του Γενικού Τμήματος, τα οποία συγκροτούν την Συντονιστική Επιτροπή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος και με τα οποία μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν είναι:

Διεθυντής Προγράμματος:

Δρ. Λ. Σαράκης
Αναπληρωτής Kαθηγητής
Email: lsarakis@uoa.gr
Τηλ. +30 22280 99641

Αναπληρωτής Διευθυντής Προγράμματος:

Δρ. Σ. Βολιώτης
Καθηγητής
Email: svoliotis@uoa.gr
Τηλ. +30 22280 99603

Μέλος συντονιστικής επιτροπής:

Δρ. Κ. Παπαδόπουλος
Καθηγητής
Email: konspap@uoa.gr
Τηλ. +30 22280 99596

Μέλος συντονιστικής επιτροπής:

Δρ. Θ. Ζαχαριάδης
Καθηγητής
Εmail: zahariad@uoa.gr
Τηλ. +30 22280 99550

Μέλος συντονιστικής επιτροπής:

Δρ. Χ. Μανασής
Καθηγητής
Email: cmana@uoa.gr
Τηλ. +30 22280 99652

Τηλεδιάσκεψη

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διεύθυνση: Ψαχνά Εύβοιας, 34400

Τηλέφωνο: (+30) 22280 99641, 99550, 99603, 99652

Email: mes@core.uoa.gr

Το ονοματεπώνυμό σας

Το Email σας

Το μήνυμά σας