Πληροφορίες επικοινωνίας

Τα μέλη του Γενικού Τμήματος, τα οποία συγκροτούν την Συντονιστική Επιτροπή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος και με τα οποία μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν είναι:

Διεθυντής Προγράμματος

Χρήστος Μανασής
Καθηγητής
Email: cmana@uoa.gr
Τηλ. +30 22280 99652

Μέλος Συντονιστικής Επιτροπής

Αφροδίτη Κτενά
Καθηγήτρια
Email: apktena@uoa.gr
Τηλ. +30 22280 99597

Μέλος Συντονιστικής Επιτροπής

Σταμάτης Βολιώτης
Καθηγητής
Email: svoliotis@uoa.gr
Τηλ. +30 22280 99603

Μέλος Συντονιστικής Επιτροπής

Γιάννης Κουτσούμπης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Email: ykoutsoubis@uoa.gr
Τηλ. +30 22280 99651

Μέλος Συντονιστικής Επιτροπής

Χαράλαμπος Ηλίας
Επίκουρος Καθηγητής
Email: cilias@uoa.gr
Τηλ. +30 22280 99607

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διεύθυνση: Ψαχνά Εύβοιας, 34400

Τηλέφωνο: (+30) 22280 99641, 99528

Email: mes@core.uoa.gr