Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου

Οι φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας θα παραλαμβάνουν το δελτίο ειδικού εισιτηρίου (ΠΑΣΟ), μετά από ηλεκτρονική αίτηση. Πληροφορίες και οδηγίες, μπορείτε να βρείτε στο δικτυακό τόπο της “Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Απόκτησης Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου“.

Η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου παρέχεται από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ), με την τεχνική υποστήριξη του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ).

Για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική αίτηση χορήγησης ΠΑΣΟ από έναν φοιτητή απαιτούνται τα στοιχεία πρόσβασης – όνομα χρήστη (username) και κωδικός πρόσβασης (password) – που χορηγούνται στους εγγεγραμμένους φοιτητές από το Τμήμα και χρησιμοποιούνται για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος.

Σπουδαστική Μέριμνα

Σίτιση: Δυνατότητα έκδοσης κάρτας σίτισης 15 ή 30 ημερών για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό με 2,20€ ανά ημέρα ή δυνατότητα μειωμένης τιμή μεμονωμένου γεύματος (2,20€) ως μέλη της κοινότητας του ΤΕΙ.
Στέγαση: Υπάρχει εγκεκριμένη από το συμβούλιο του ΤΕΙ μία (1) θέση στέγασης στις εστίες για το συγκεκριμένο ΔΠΜΣ. Tα δικαιολογητικά για στέγαση είναι :

 1. Αίτηση που συμπληρώνεται από τους υποψηφίους για στέγαση φοιτητές-τριες (έχει τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης και δίνεται από το τμήμα).
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 3. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού οικονομικού έτους 2012 (σε περίπτωση που δεν έχει παραληφθεί, προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού 2011, και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να επιδεικνύονται και τα πρωτότυπα.)
 4. Βεβαίωση σε περίπτωση που υπάρχει αδελφός-αδελφή σπουδαστής-τρια σε Α.Ε.Ι-Τ.Ε.Ι.
 5. Δυο (2) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
 6. Βεβαίωση από δημόσιο νοσοκομείο αν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα υγείας του σπουδαστή ή μέλους της οικογενείας του(αναπηρία άνω 67%).
 7. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητος.
 8. Βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.Δ αν είναι άνεργοι οι γονείς το τελευταίο εξάμηνο από την κατάθεση των δικαιολογητικών και διάρκεια ανεργίας όχι μικρότερη των 3 μηνών.
 9. Βεβαίωση από την στρατολογία αν υπάρχει στρατευμένος αδελφός
 10. Διαζευκτήριο για χωρισμένους γονείς.

Τα κριτήρια μοριοδότησης είναι Βάσει Οικογενειακού εισοδήματος, οικογενειακής κατάστασης και τόπου μόνιμης κατοικίας, σύμφωνα με τους πίνακες στην ιστοσελίδα.

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη

Από το τμήμα Περίθάλψης & Κοινωνικής Μέριμνας (ιατρείο) του ΤΕΙ υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης σπουδαστικού βιβλιαρίου περίθαλψης για κάλυψη Νοσοκομειακής, Ιατροφαρμακευτικής & Οδοντιατρικής περίθαλψης.

Δικαίωμα κατοχής σπουδαστικού βιβλιαρίου περίθαλψης έχουν όλοι οι ανασφάλιστοι σπουδαστές, δηλ όλοι αυτοί που ΔΕΝ καλύπτονται από τον ασφαλιστικό φορέα των γονιών τους.
Επίσης οι σπουδαστές που είναι ασφαλισμένοι σε άλλους φορείς, έχουν δικαίωμα σπουδαστικής ασφάλισης αφού πρώτα διαγραφούν από τον προηγούμενο ασφαλιστικό τους φορέα (π.χ. ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΕΒΕ, ΟΓΑ, ΝΑΤ κ.λ.π.).
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση του σπουδαστικού βιβλιαρίου είναι :

 1. Βεβαίωση διαγραφής από τον αφαλιστικό φορέα.
 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986
 3. Δυο φωτογραφίες
 4. Βεβαίωση σπουδών του τμήματος
 5. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
 6. Άνοιγμα λογαριασμού στην Αγροτική τράπεζα και φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου όπου αναγράφεται ο αριθμός λογαριασμού.