Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου

Οι φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας θα παραλαμβάνουν το δελτίο ειδικού εισιτηρίου (ΠΑΣΟ), μετά από ηλεκτρονική αίτηση. Πληροφορίες και οδηγίες, μπορείτε να βρείτε στο δικτυακό τόπο της “Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Απόκτησης Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου“.

Η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου παρέχεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ), με την τεχνική υποστήριξη του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ).

Για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική αίτηση χορήγησης ΠΑΣΟ από έναν φοιτητή απαιτούνται τα στοιχεία πρόσβασης – όνομα χρήστη (username) και κωδικός πρόσβασης (password) – που χορηγούνται στους εγγεγραμμένους φοιτητές από το Τμήμα και χρησιμοποιούνται για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος.

Σπουδαστική Μέριμνα

Σίτιση: Δυνατότητα έκδοσης κάρτας σίτισης 15 ή 30 ημερών για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό ή δυνατότητα μειωμένης τιμής μεμονωμένου γεύματος ως μέλη της κοινότητας του Ιδρύματος.

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη

Από το τμήμα Περίθαλψης & Κοινωνικής Μέριμνας υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης βιβλιαρίου περίθαλψης για κάλυψη Νοσοκομειακής, Ιατροφαρμακευτικής & Οδοντιατρικής περίθαλψης.

Δικαίωμα κατοχής βιβλιαρίου περίθαλψης έχουν όλοι οι ανασφάλιστοι φοιτητές, δηλ. όλοι αυτοί που ΔΕΝ καλύπτονται από τον ασφαλιστικό φορέα των γονέων τους.
Επίσης οι φοιτητές που είναι ασφαλισμένοι σε άλλους φορείς, έχουν δικαίωμα ασφάλισης αφού πρώτα διαγραφούν από τον προηγούμενο ασφαλιστικό τους φορέα (π.χ. ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΕΒΕ, ΟΓΑ, ΝΑΤ κ.λ.π.).
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση του φοιτητικού βιβλιαρίου περίθαλψης είναι :

  1. Βεβαίωση διαγραφής από τον αφαλιστικό φορέα.
  2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986
  3. Δυο φωτογραφίες
  4. Βεβαίωση σπουδών του Τμήματος
  5. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
  6. Άνοιγμα λογαριασμού στην Αγροτική τράπεζα και φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου όπου αναγράφεται ο αριθμός λογαριασμού.