Ενημέρωση για το καθεστώς λειτουργίας του Προγράμματος

Με το Ν. 4589/τ. Α’/29-1-2019 το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας καταργήθηκε ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο και τα τμήματα που βρίσκονται στα Ψαχνά εντάχθηκαν στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Το ΠΜΣ «Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων» συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του και διοργανώνεται πλέον από το Γενικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών.