Εξέταση διπλωματικών εργασιών

Την Τετάρτη 21/4/2021 και ώρα 19.00 θα γίνει η εξέταση των παρακάτω διπλωματικών εργασιών που εκπονήθηκαν στα πλαίσια του ΠΜΣ:

Γεώργιος Κοσμόπουλος, “Μοντελοποίηση και βελτιστοποίηση μικροδικτύου ΑΠΕ με χρήση γενετικού αλγορίθμου”.

Ζωή Κοσμόγλου, “Ανάκτηση ενέργειας κατά την πέδηση τρένων στην προαστιακή γραμμή Πειραιάς – Αεροδρόμιο”.

Η εξέταση θα γίνει μέσω πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του Γενικού Τμήματος του Ε.Κ.Π.Α.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του Γενικού Τμήματος του Ε.Κ.Π.Α. στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 με Κ.Ε. 17475 και τίτλο «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του…